Underlätta och öka säkerheten med tydliga vägmarkeringar

Markeringar på vägar, parkeringar och andra asfalterade ytor kan vara helt avgörande för att de som rör sig där ska hamna rätt. Tänk dig en stor parkering utan rutor som visar hur och var bilisterna ska parkera, det skulle inte ta lång tid innan kaoset var ett faktum. Även markeringar efter vägar är viktiga för att man ska kunna ha god koll på var man befinner sig på vägen även under dygnets mörka timmar och på ett stort lager där maskiner och fotgängare rör sig på samma områden är det viktigt med avgränsningar. 

Markeringar kan ha flera syften

Svevia är ett företag som kan allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. De åtar sig uppdrag över hela landet och kan även stå till tjänst med markeringar i fler syften än enbart säkerhet. Till exempel så kan det vara kul för barnen om det finns roliga spel- och lekmarkeringar på skolgården. Svevia kan hjälpa till att ta fram flera saker som uppmuntrar till lek, rörelse och lärande, som till exempel en basketplan. 

Tydliga markeringar underlättar för alla

På platser där många människor rör sig är det extra viktigt att allt flyter på för att inte skapa irritation och oreda. Förutom att det underlättar med parkeringsrutor så kan det till exempel även vara bra att att ha pilar som visar tillåten färdriktning i tillägg till skyltar samt tydligt markerade gång- och/eller cykelfält som gör att alla vet var och hur de ska röra sig. Målade övergångsställen är också något som kan få allt att flyta på så mycket smidigare. 

Välj det som passar bäst

Olika linjer, räfflor, pilar och symboler ger en tydlig vägledning som skapar både trafiksäkerhet och ett bättre flyt. Svevia har kunskap och resurser för allt från milslång linjemålning på stora vägar till säker vägledning på industrigolv. Gå in på https://www.svevia.se/vagmarkering och läs mer om vad man kan göra.