När görs en virussanering?

Virussanering kan göras på olika sätt när det finns misstänkt smitta. Virussanering görs inte bara inom hälso- och sjukvården. Det kan göras i offentliga lokaler och bostäder. Finns det misstanke om att en smittad person befunnit sig där går det att beställa en virussanering.

Virussanering görs också om det finns bekräftade smitta. På så sätt kan det förhindras att smittan tar sig vidare. Det är viktigt att göra det så fort som möjligt och anlita en bra firma som https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering. Saneringar kan gå till på olika sätt.

När det görs en sanering kan olika medel används. Lite beror på vilken typ av smitta det rör sig om. Vissa medel är bättre att använda om det rör sig om stora ytor. Dessutom kan det behövas punktinsatser på ytor. Inom hälso- och sjukvården görs det saneringar kontinuerligt.

 

 

Hur går en sanering till?

Det kan variera men vanligen påbörjas en sanering genom att spruta rummet eller lokalen med medel. Metoden kallas ofta för dimning och medlet som sprutas dödar virus men även bakterier. Ibland används även medel som dödar svamp för att få en heltäckande sanering.

För att få bort virus krävs också att ytor desinficeras. Framför allt är det viktigt när det kommer till kontaktytor. Det görs i regel helt manuellt. Beroende på medel kan lokalen behöva utrymmas olika länge. Medlet behöver verka och torka.

Personer som utför virussanering behöver ha utbildning i hur olika ämnen reagerar. Dessutom  ska den som utför saneringen skydda sig själv och andra. Annars kan smitta spridas oavsiktligt. Eller så förhindras inte smittspridningen då ytorna och rummet inte är tillräckligt behandlade.

Har du lokaler eller bostäder där du misstänker smitta kan du kontakta ett företag. Då får du hjälp med riskbedömning och hjälp att snabbt ta tag i saneringen. Det är bättre att fråga en gång för mycket än för lite.