Få stöd i Göteborg med asylrätt

För den som befinner sig i en asylprocess och söker skydd i Sverige kan det bli en lång process av både väntan och aktivt arbete för att få ett positivt svar på sin ansökan. Att göra sin röst hörd och försvara sin rätt att få bo och leva i ett främmande land kan vara svårt. Särskilt om man ska göra det på ett språk man inte har lärt sig, och om man inte redan har så stora kunskaper kring landets lagar rörande att söka asyl. 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger att asylrätten är en mänsklig rättighet. Med asylrätt menas då rätten att söka asyl i ett annat land. Däremot är det landet i fråga som får avgöra om den som söker asyl har rätt att stanna eller inte. 

Både när man ska söka asyl för första gången i början av en asylprocess, och sedan om man har fått avslag, kan man få hjälp och stöd av en jurist. I början kan man behöva guidning genom processen och hjälp med hur alla viktiga uppgifter ska tas fram så att fallet kan bedömas på ett rättvist sätt. Efter ett eventuellt avslag kan man få hjälp med att överklaga sitt ärende och få en ny chans. 

 

 

Vem kan hjälpa till i asylärenden?

Asylrätt i Göteborg kan man få hjälp med hos olika advokatfirmor. En av de advokatfirmor som kan bistå med hjälp är Advokatfirman Ottosson & Pakas. De har erfarenhet av den typen av ärenden, och de har medarbetare som talar andra språk utöver svenska och engelska. Just att ta hjälp av någon som talar ens modersmål kan vara till stor fördel, eftersom det gör det lättare att förklara den historia man har bakom sig. Att lyckas få fram sin historia är nämligen viktigt för att kunna få en rättvis bedömning.