Logistik med en tredje part

Tredjepartslogistik är en av de olika logistiklösningar som man kan använda sig av inom logistikområdet. Det innebär helt enkelt att man tar in en utomstående för att ta över vissa delar av flödet från avsändaren till mottagaren. Som exempelvis när man som tillverkare ska skicka ut varor till en mottagare som antingen är slutkund eller distributör.

Som tillverkare kan man även behöva en partner i flödet som är före tillverkningen. Det vill säga någon som levererar material eller komponenter som krävs för produktionen. Man kan där använda sig av samma partner. Eller så kan det vara två helt olika som används. Beroende på vem det är som anlitar logistikpartnern.

 

Spindel i nätet

Om man som kund vill kan man använda sig av sin logistikpartner som en spindel i nätet. Någon som inte bara förflyttar det man önskar utan även är involverad i beställningar, lagerhållning, avrop, statistik och allt annat man kan önska sig. Ett sätt att kunna släppa allt som har med flödet att göra och bara satsa på det man egentligen arbetar med.

 

 

För många stora företag så är det en självklarhet att använda sig av en extern firma för all logistik. Man ser ingen nytta med att ha en eller flera i personalen som lägger tiden med den samordning som behövs. Eftersom det på många sätt är enklare för logistikpartnern själv att göra den planeringen.

 

Arbetet med flöden

Inom området logistik finns det olika arbetsuppgifter. Man kan vara någon som planerar. Eller så kan man vara någon som utför uppdrag praktiskt. En lastbilschaufför arbetar till exempel med logistik. Utan att egentligen ha den titeln. 

De som kallas logistiker är oftast någon som administrativt och planeringsmässigt ser till att rutiner för flöden sker smidigt. Och så pass ekonomiskt vettigt som det är möjligt för både kunden och övriga delar i flödesledet.