Trädbesiktning i Skåne

Träd är dyrbara och det tar många år för ett träd att bli riktigt stort. Undersökningar har visat på att stora träd skapar trivsel och höjer även värdet på fastigheten. Har man stora träd på sin tomt eller mark ska man därför vara rädd om dem, och precis som andra växter mår även träd bra av att skötas om.

Genom att låta en arborist göra en inventering av träden och besiktiga dem individuellt, kan man ta reda på i vilket skick de är och upptäcka om det finns början till röta och andra trädsjukdomar. För att man ska hinna upptäcka problemen i tid och hinna sätta in lämpliga åtgärder bör träden därför besiktigas regelbundet. Med en trädbesiktning minimerar man även olycksrisker med sjuka och försvagade träd och kan många gånger bevara och vårda dem och slippa ta ned dem. 

Låt en arborist upprätta en trädvårdsplan med skötselråd

Vid en trädbesiktning i Skåne undersöker man alltid hela trädet i en så kallad okulärbesiktning. Den innefattar allt från rötterna till trädkronan och man letar efter olika symtom och tecken som kan påverka trädets hälsa och stabilitet. Man upprättar också en trädvårdsplan där det står hur man bäst ska sköta om varje träd och vilka åtgärder som bör utföras längre fram. Trädvårdsplanen kan exempelvis innehålla förslag på jordförbättring, men även information om när det är dags att beskära de olika träden. 

Misstänker man att man har sjuka träd som drabbats av röta på sin mark i Skåne, är det viktigt att man låter en arborist utföra en trädbesiktning snarast möjligt. Träd med röta blir nämligen ofta försvagade och kan knäckas eller tappa stora grenar, och vill det sig riktigt illa kan både människor och intilliggande byggnader skadas. Här är ett exempel på företag i Skåne som utför trädbesiktningar; https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning/traedbesiktning-skane.