Den dyrbara trädgården

Trädgården har länge haft en mytisk roll i det mänskliga medvetandet. Ett uppenbart exempel är paradisträdgården där Adam och Eva lever i Gamla testamentet. Även gudsmodern har ibland benämnts som ”den inhägnade trädgården”, ett epitet hämtat från Höga visan, som blivit tolkat som att det åsyftar Marias jungfrulighet och skönhet. Mytologiskt sett representerar trädgården det välordnade, som erbjuder ett alternativ till och en tillflykt från det kaotiska. Men den som själv har haft ansvar för en stor trädgård vet att en vackert ordnad trädgård inte är gudagiven, utan innebär hårt arbete.

 

 

Utmaningar med trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel är en utmanande uppgift eftersom det finns två behov som man måste ta hänsyn till: både människors och växternas. Å ena sidan ska växterna hållas välmående och friska, och å andra sidan måste den mänskliga törsten efter symmetri och skönhet stillas. Arbetet är också varierande, eftersom årstidernas växlingar innebär att premisserna för trädgårdsvården ständigt skiftar. För amatören kan utmaningarna tyckas vara otaliga. Samtidigt finns inte lösningen att avstå från trädgårdsskötseln, eftersom trädgården är en så synlig och relativt offentlig plats. Har man problem med sin trädgård går det så att säga inte att sopa dem under mattan.

 

 

Ta hjälp av proffs

Lyckligtvis finns det proffs med mångårig erfarenhet och kunskap i ryggen att vända sig till om trädgårdsskötseln känns som ett övermäktigt projekt. Det finns ett tillförlitligt företag som bland annat erbjuder trädgårdsstjänster i Varberg: http://ullared.farmartjanst.se/ De vänder sig till en bred målgrupp: privatpersoner, företag, föreningar och kommunen. Tjänsterna de erbjuder är av allehanda slag: allt från beskärning till styling av gårdstomter inför försäljning och dylikt. Att vända sig till experter är ett tryggt sätt att försäkra sig om att man inte sliter ut sig i onödan med sin trädgård, eller – än värre – klantar sig och gör misstag som är svåra att rätta till.