Browsing Category : farmartjanst

Den dyrbara trädgården

Den dyrbara trädgården

By | 0 Comments

Trädgården har länge haft en mytisk roll i det mänskliga medvetandet. Ett uppenbart exempel är paradisträdgården där Adam och Eva lever i Gamla testamentet. Även gudsmodern har ibland benämnts som ”den inhägnade trädgården”, ett epitet hämtat från Höga visan, som blivit tolkat som att det åsyftar Marias jungfrulighet och skönhet. Mytologiskt sett representerar trädgården det välordnade, som erbjuder ett alternativ…

Read More »