Dags att borra brunn

Är man inte ansluten till det kommunala vattnet så kanske man väljer att borra sin egen dricksvattenbrunn. Andra kanske väljer att borra egen brunn i alla fall då de inte gillar det kommunala vattnet eller om det inte fungerar särskilt bra. Det kan dock bli en dyr affär och det är svårt att säga i förväg vad det egentligen kommer att kosta. Vad kan påverka priset?

Först och främst hur djupt du kommer att vara tvungen att borra för att nå bra vatten. Ju djupare, desto dyrare. Även hur stort hål som måste borras och vilken mark som det borras i kan göra stor skillnad. Berg är vanligtvis billigare än jord. Hur hög kapacitet du vill ha på brunnen påverkar såklart också. Om du bokar i god tid så ökar chanserna för att kunna förhandla fram ett bra pris då du kanske kan borra under lågsäsong. Slutligen så beror det på vad du får för slutresultat. Efter ett dricksvattenprov får du reda på om du behöver filtrera och rena vattnet. Glöm inte att se till att använda ROT-avdraget när du borrar brunn då det sänker priset rejält.  

Drömhuset med tvåkammarbrunn

Har du hittat drömhuset men avloppsbrunnen är inte godkänd? Efter de nya regleringarna som trädde i kraft 2016 är det många hus som har blivit tvungna att gräva om sina brunnar. Tvåkammarbrunnar är helt förbjudna och vissa trekammarbrunnar uppfyller inte längre kraven. Det kan bli en mycket kostsam historia att gräva om brunnen, men om man inte gör det får man inte bo kvar längre. Man kan möjligtvis komma undan med en förbränningstoa, vilket kan passa kanske speciellt i ett fritidsboende. 

 

Hitta någon som borrar din brunn

Att hitta någon som kan sköta din brunnsborrning i västerås är inga problem. http://www.borrwik.se/ ger dig gärna en kostnadsfri offert för det arbete som behöver göras hos dig.