Säker bergspräckning i Stockholm

advertorial

Bergsprängning är något vi har fått göra i stora delar av vårt land. Sverige är ett bergigt land, så utan det hade det varit som en berg och dalbana. Men tack vare detta fantastiska sätt så har vi möjligheten att anlägga och bygga på ställen som annars inte hade varit brukbara. Trots att du behöver göra en bergsprängning mitt inne i huvudstaden, så går det att göra. Bergspräckning i Stockholm är det man använder sig av då istället.

Det är nämligen en ganska stor skillnad mellan dessa två. Bara det att under en bergspräckning är det inte alls samma risk för byggnader omkring att ta skada som under en sprängning. Så även i tätbebyggda områden kan man göra en bergspräckning. Man behöver inte ens besiktiga de närliggande bostäderna innan eftersom den inte påverkar byggnader i närheten. 

 

Bergsprängning

Säkerhet är a och o

När det kommer till bergsprängning är säkerheten allt det handlar om. Det är inget man kommer på en dag och bara gör. Nej det är lång tid av planering och förberedning inför sprängningen. Allt ska planeras in i minsta detalj för att det ska gå som planerat. Detta för att säkerheten som sagt är det viktigaste. Man hör bara på namnet att om man gör något fel, så kan det verkligen gå galet fel.

De som gör både bergspräckning och -sprängning är givetvis experter på det. De använder sig av godkända sprängmedel och gör det på ett säkert vis. Det ligger utbildning och stor kunskap bakom. Innan man gör en sprängning brukar man varna i området då det kan förekomma vibrationer. Beroende på var man ska spränga använder man sig av olika metoder. Men detta kommer företaget att välja ut när de får se vad det gäller för område. De har även hjälpmedel när de gör en sprängning för att exempelvis inte bergsten ska flyga.