Browsing Category : Bergsprängning

Säker bergspräckning i Stockholm

By | 0 Comments

Bergsprängning är något vi har fått göra i stora delar av vårt land. Sverige är ett bergigt land, så utan det hade det varit som en berg och dalbana. Men tack vare detta fantastiska sätt så har vi möjligheten att anlägga och bygga på ställen som annars inte hade varit brukbara. Trots att du behöver göra en bergsprängning mitt inne…

Read More »