Försäkringsärenden med invaliditetsintyg

advertorial

Inte alla gånger fungerar livet precis som vi önskar och vill tyvärr. För några leder en olyckshändelse till besvär som inte går över. Det är tråkigt när så sker men de flesta lär sig att hantera en ny vardag. Ibland medför en skada besvär som hindrar arbete och annan aktivitet.

För många som råkar ut för skador och olyckshändelser tar det ett tag men sedan fungerar det mesta normalt igen. Andra har inte samma tur. En handskada exempelvis kan leda till att vi inte längre kan utföra samma sysslor som tidigare. Det kan gälla jobb eller fritid.

En skada kan vara ett försäkringsärende

En person som inte längre kan utföra sitt arbete har rätt till ersättning. Kan man inte längre arbeta heltid gäller samma sak. Får man svårt att utföra vardagssysslor likaså. För att bestämma huruvida det ska betalas ut ersättning måste förstås saken utredas.

Vanligen vill försäkringsbolaget vänta åtminstone uppemot ett år innan saken kontrolleras. Då kommer de att kontakta personen det gäller och be att man uppsöker läkare för att få ett så kallat invaliditetsintyg. Med detta som underlag kan man sedan fatta beslut om eventuell ersättning. Detta innebär att man får skadan medicinskt bedömd.

Ett kostnadsfritt besök hos ortoped

Som försäkringstagare tar du nu och bokar tid hos en klinik som har kompetens att göra bedömningar. Kliniken får tillgång till de delar av din journal som rör försäkringsärendet. Man gör en undersökning som vanligen består både av röntgen, fysisk undersökning och andra tester. Resultatet av undersökningen kommer att skickas både till försäkringstagare och försäkringsbolag. 

På invaliditetsintyget kommer de symptom man fortfarande lider av att redovisas tillsammans med eventuella röntgenbilder. Därefter tas beslut om ersättning och också ersättningens storlek. Ett invaliditetsintyg ger klara besked om hur en skada påverkat rörelseförmåga och arbetsförmåga. Dokumentet gör att en rättvis bedömning kan ges och är en viktig handling.